mlynSR
miesto, kde sme doma...

Prečo mlynSR ?

     Voľba názvu "MLYN" bola pre nás jasnou a jednoznačnou voľbou.  Pretože v histórii bol celý objekt mlynom a mlynským dvorom.

     Píše sa rok 1913. To je presne rok, kedy sa naši prarodičia rozhodli usadiť na pozemkoch, kde stál prastarý mlyn, ktorý oni začali budovať a zveľaďovať. Keďže sa im v hospodárení a mlynárskom "biznise" darilo, tak postupom času začali pristavovať nové a nové nehnuteľnosti. Jedna z nich je aj náš "mlynSR", ktorý spočiatku slúžil ako hospodárska budova a ubytovanie pre tovarišov  a pomocný personál v mlyne. V medzivojnovom odobí mlyn stále prosperoval a tak sa naši predkovia rozhodli pristaviť k pôvodnej budove ďalšie miestnosti. Unikátnosť stavby  na tú dobu (medzi dvoma svetovými vojnami ) spočívala v tom, že budova mala betónový strop, teda tzv. deku,  a základy sú z obrovských potočných, mlynských kameňov,  ktoré ako neochvejnú skalu držia pevne budovu dodnes. V 60-tych rokoch minulého storočia si naši prarodičia dobudovali do domu vodovod a ústredné kúrenie a budova - dom slúžil ako príbytok pre mlynársku rodinu až do roku 2012.

     Pri výkopových prácach počas rekonštrukcie sme našli mnoho originálnych kameňov, ktoré pôvodne slúžili ako "dlažba" na mlynskom dvore. My sme kamene očistili a v súčasnosti sú rôzne porozmiestňované v okrasných častiach celého areálu. Najviac si ceníme dva kusy kameňov, ktoré máme uložené v našom tzv. "exotickom"   kútiku (sú tam vysadené exotické rastliny). Jedná sa o fragmenty mlynských kameňov, teda žarnovov. Žarnov je kameň, ktorý bol súčasťou mlyna na mletie múky, a to vždy ako jeden z kameňov tzv. zloženia pozostávajúceho z dvoch kruhových kameňov na sebe. Horný kameň sa volal behúň, pri mletí sa otáčal nad spodným, ktorý sa volal ležiak.